Connect

Symposium Turkey

Agenda

Uptime Institute Symposium: Turkey - Agenda

Below is an overview of the Symposium: Turkey agenda, designed to help you learn, analyze, compare, and decide on infrastructure, innovation strategies, and technology for your datacenter.

Request Your Invitation

Event Schedule - Wednesday, 29 November, 2017

Session Time

Session Description

8:00am – 9:00am

Registration & Coffee

9:00am – 9:30am

Welcome Session

Speaker:
Lee Kirby, President, Uptime Institute

9:30am – 10:00am

Keynote: Risk Management for IT Infrastructure

Speaker:
Philip Collerton, Managing Director EMEA, Uptime Institute


What are the true consequences of a digital business failure? This keynote will offer an overview of global IT outages and their economic impacts. How are companies adopting multi-site resiliency strategies? How can organizations avoid outages through better management of the design, operations, and outsourcing processes? Uptime Institute will offer viewpoints from field experience evaluating over 1,000 data center projects around the globe.

10:00am – 10:30am

Keynote Presentation from Event Sponsor

10:30am – 11:00am

Coffee & Networking

11:00am – 11:45am

Panel Session: Data center design trends and challenges in Turkey

Turkey is one of the fastest growing countries in data center infrastructure. What are the design trends in this specific region? Who is building data centers, and what are the most innovative and effective approaches?

11:45am – 12:30pm

Panel Session: Data Center Strategies in an Age of Disruption

Every IT organization seems to be undergoing major transformation, from building out new infrastructure to meet business demand, partnering with colocation and cloud providers, to adopting new technologies and designs. How do leading organizations meet their need for efficiency and agility while minimizing risk?

12:30pm – 1:30pm

Lunch & Networking

1:30pm – 2:00pm

Presentation: The Disrupted Datacenter: Ten technologies that might change data centers forever

Speaker:
Andy Lawrence, Research Director, Datacenter Technologies and Eco-Efficient IT, 451 Research

451 Research, Uptime Institute and a panel of industry experts have rated leading-edge technologies – including distributed resiliency, micro-modular embedded datacenters, silicon photonics, chiller-free datacenters, post-silicon devices, datacenter management-as-a-service and on-site microgrids – in terms of their ability to disrupt the business models, ecosystems and design of the datacenter.

2:00pm – 2:30pm

Presentation: Phased, modular and multi-tier challenges

Speaker:
Dr. Hussein Shehata, Uptime Institute

Many data center owners are taking a modular or phased construction approach to reduce the costs of design, construction, and operation and build time. Taking a modular or phased construction approach allows companies to make a smaller initial investment and to delay some capital expenditures by scaling capacity with business growth. The modular and phased construction approaches bring some challenges. These panelists will discuss how the drive for scalability is changing the data center design and operations.

2:30pm – 3:15pm

Panel Session: DCIM Procurement

Data Center Infrastructure Management software that has overpromised and under-delivered. This session explores how to efficiently navigate the DCIM procurement process. DCIM buyers are struggling to generate a return on investment, and many IT organizations are now considering a second lengthy and expensive procurement cycle for these tools. DCIM can be an extremely powerful asset, and can provide organizations with insights and savings opportunities, but companies need to approach the procurement with a plan to unlock the potential of this software.

3:15pm – 3:45pm

Coffee & Networking

3:45pm – 4:30pm

Panel Session: Efficient Infrastructure – design and operations

Uptime Institute asks the leaders in the industry to discuss how their organizations are improving efficiency.

4:30pm – 5:00pm

Presentation: 14 Common Pitfalls in Data Center Operations

Speaker:
Fred Dickerman, Uptime Institute

Data center outages are typically blamed on human error – an operator’s response to an emergency situation. But responsibility for an incident, in most cases, can be attributed to a senior management decision (e.g. design compromises, budget cuts, staff reductions, vendor selecting, and resourcing) seemingly disconnected in time and space from the site of the incident. What decisions led to a situation where front line operators were unprepared or untrained to respond to an incident and mishandled it? What are the vulnerabilities even the most sophisticated IT operations teams overlook?

5:00pm – 6:00pm

Networking Reception

   

Request Your Invitation


Overview (Türkçe)

Uptime Institute Sempozyumu: Türkiye

BT Altyapısında Mükemmelliği Yakalamak

Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da kayda değer ve devam etmekte olan yatırımlar küresel piyasadaki hızlı teknolojik değişimlerle birlikte veri merkezi sahipleri ve operatörlerine kritik görev işletmelerini en yüksek standartlara göre tasarlamak ve işletmek için sürekli baskı yapıyor.

Bölgenin önde gelen BT organizasyonlarının vaka incelemeleriyle birlikte, Uptime Institute’un üst düzey yöneticileri tarafından sunulan Uptime Institute Sempozyumu: Türkiye, kritik altyapıların performans, verimlilik ve güvenilirliklerini geliştirmekle görevlendirilmiş altyapı liderleri ve işletme paydaşları için odaklanmış, bir günlük bir programdır.

Program nihai hedefi olan BT altyapısında mükemmelliği yakalamak ile birlikte güvenilir, verimli ve iş çevresine cevap veren veri merkezlerinin uygulama stratejilerine odaklanacaktır.

Lütfen bazı oturumların Türkçe yapılacağını ve tüm oturumlar için eş zamanlı olarak Türkçe ve İngilizce çevirilerin olacağını not edin.

Tarih atmak
29 Kasım
Mekan detayları:
İstanbul Marriott Otel Şişli. Abide-i Hürriyet Sokağı, Şişli. İstanbul, 34381, Türkiye
Mekan detayları:
Otel'in Web Sayfasını Ziyaret Edin


Davetiyenizi Talep EdinOturum Süresi

Oturum Tanımı

8:00am – 9:00am

Kayıt & Kahve

9:00am – 9:30am

Hoşgeldiniz Oturumu

Konuşmacı:
Lee Kirby, Başkan, Uptime Institute

9:30am – 10:00am

Sunum: BT Altyapısı için Risk Yönetimi

Konuşmacı:
Philip Collerton, EMEA Yönetici Direktörü, Uptime Institute


Dijital iş başarısızlığının gerçek sonuçları nelerdir? Bu sunum küresel BT kesintileri ve bunların ekonomik etkileri hakkında genel bir bakış sunacak. Şirketler nasıl çok tesisli dayanıklılık stratejileri izliyor? Tasarım, işletme ve dış kaynak kullanım süreçlerinin daha iyi yönetimi ile organizasyonlar kesintileri nasıl engelleyebilir? Uptime Institute dünya çapında 1.000'den fazla veri merkezi projesinden gelen saha tecrübesi ile bakış açıları sunacak.

10:00am – 10:30am

Etkinlik Sponsoru Sunumu

10:30am – 11:00am

Kahve & Ağ Kurma

11:00am – 11:45am

Panel Oturumu: Türkiye'deki veri merkezi tasarım trendleri ve zorlukları

Türkiye, veri merkezi altyapılarında en hızlı büyüme gösteren ülkelerden biri. Bu bölgeye özel tasarım trendleri nelerdir? Veri merkezlerini kimler inşa ediyor ve en yenilikçi ve etkili yaklaşımlar nelerdir?

11:45am – 12:30pm

Panel Oturumu: Hizmet Kesintisi Çağında Veri Merkezi Stratejileri

Her BT organizasyonu iş taleplerini karşılamak için yeni altyapı sistemleri inşa etmek, kolokasyon ve bulut sağlayıcılarıyla ortak olmaktan, yeni teknolojiler ve tasarımlar benimsemeye kadar büyük dönüşümlerin içinden geçiyor gibi gözükmekte. Önde gelen organizasyonlar riski en alt düzeyde tutmaya çalışırken verimlilik ve çeviklik ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor?

12:30pm – 13:30pm

Öğle Yemeği & Ağ Kurma

13:30pm – 14:00pm

Sunum: Hizmet Kesintisine Uğramış Veri Merkezi: Veri merkezlerini sonsuza kadar değiştirebilecek on teknoloji

Konuşmacı:
Andy Lawrence, Araştırma Direktörü, Veri Merkezi Teknolojileri ve Eko-Verimli BT, 451 Research

451 Research, Uptime Institute ve sektör uzmanlarından oluşan bir grup, dağıtılmış esneklik, mikro-modüler yerleşik veri merkezleri, silikon fotonikler, soğutucusuz veri merkezleri, post-silikon cihazlar, bir hizmet olarak veri merkezi yönetimi ve sahada mikrogridler dahil olmak üzere, önde gelen birçok teknolojiyi iş modelleri, eko sistemler ve veri merkezi tasarımlarını bozma gücü açısından değerlendirdi.

14:00pm – 14:30pm

Sunum: Fazlı, modüler ve çok katmanlı zorluklar

Konuşmacı:
Dr. Hussein Shehata, Uptime Institute

Bir çok veri merkezi sahibi tasarım, inşaat ve işletme bedelini ve inşaat süresini düşürmek için modüler veya fazlı bir inşa yaklaşımını seçiyor. Modüler veya fazlı inşa yaklaşımlarını seçmek firmalara daha düşük ilk yatırım yapma ve kapasiteyi iş büyümesine göre ölçekleyerek bazı ana harcamaları erteleme fırsatı sunuyor. Modüler ve fazlı inşa yaklaşımlar bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu panel katılımcıları, büyütülebilir veri merkezlerinin, veri merkezi tasarımı ve işletmesini nasıl değiştirdiğini tartışacak.

14:30pm – 15:15pm

Panel Oturumu: DCIM (VMAY) Satınalması

Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM-VMAY) yazılımı fazla vaat etti ve azını verdi. Bu oturum DCIM tedariğinin nasıl verimli bir şekilde yönlendirilebileceğini inceler. DCIM alıcıları yatırımlarının karşılığını almakta zorlanıyor ve birçok BT organizasyonu artık bu araçlar için ikinci bir uzun ve pahalı tedarik döngüsü düşünüyor. DCIM son derece güçlü bir varlık olabilir ve organizasyonlara öngörüler ve tasarruf imkanları sağlayabilir; ancak şirketlerin yazılımın potansiyelini ortaya çıkarmak için satınalmaya bir plan ile yaklaşmaları gerekiyor.

15:15pm – 15:45pm

Kahve & Ağ Kurma

15:45pm – 16:30pm

Panel Oturumu: Verimli Altyapı – tasarım ve işletme

Uptime Institute sektörün önde gelenlerine organizasyonlarının verimliliklerini nasıl geliştirdiklerini soruyor.

16:30pm – 17:00pm

Sunum: Veri Merkezi İşletmesinde Düşülen 14 Yaygın Tuzak

Konuşmacı:
Fred Dickerman, Uptime Institute

Veri merkezi kesintilerinde suç - bir işletmecinin acil bir duruma tepkisi olarak - genellikle insan hatasına bağlanır. Ancak olayın sorumluluğu, birçok durumda, olayın zaman ve mekanından kopuk gözüken bir üst yönetim kararına (örneğin tasarım tavizleri, bütçe kesintileri, personel azaltmaları, üretici seçimleri ve kaynak sağlama) atfedilebilir. Hangi kararlar ön hatta yer alan işletmecilerin hazır olmadığı veya cevap vermeye eğitilmediği bir durumla karşılaşmasına ve olayı kötü idare etmesine sebep olur? En sofistike BT işletme ekiplerinin bile gözünden kaçırdığı zafiyetler nelerdir?

17:00pm – 18:00pm

Ağ Kurma Resepsiyonu

   

Davetiyenizi Talep Edin


Sponsors


Who Attends

Who Attends 1006x350
Uptime Institute Symposium: Turkey will attract infrastructure leadership and operations stakeholders and those tasked with improving the performance, efficiency, and reliability of business-critical infrastructure. The Symposium will help this key audience learn, analyze, compare, and decide on infrastructure, innovation strategies, and technology.

As such, registration is reserved for those responsible for business-critical infrastructure, including:

Executives:
Chief Information Officers
Chief Technical Officers
Chief Operating Officers

Directors & Managers:
Data Center Leadership
Engineering Leadership
Facilities Leadership
IT Leadership

Professional and Technical Staff:
Data Center Professionals
Design Professionals
Engineering Professionals
Facility Management Professionals
IT Infrastructure Professionals 
IT Operations Professionals

Engineering & Design Firms:
Engineer of Record
Data Center Design Firms


Qualified registrants will receive a complimentary place at Symposium. Register today to secure your place.


Media Partners


MS - Light - INSIGHTS Subscription

INSIGHTS