CLIENT DETAILS
Guangdong Cloudbase Technology Co., Ltd.
 
GUANGDONG CLOUDBASE TECHNOLOGY CO., LTD. ISSUED AWARDS
Data Center Name
Location
Awards
Guangzhou Hui Yun Data Center
Guangzhou, China