CLIENT DETAILS
China Telecom Jiangsu Branch
 
PROJECT DETAILS
Nanjing Jishan Data Center Building 2
Location:
Nanjing, China
AWARDS