Uptime Institute Awards

CLIENT DETAILS
Jiangxi Troila Data Center Co., Ltd.
 
JIANGXI TROILA DATA CENTER CO., LTD. ISSUED AWARDS
Data Center Name
Location
Awards
Troila Jiangxi Cloud Data Center
Fuzhou, China