Uptime Institute Awards

CLIENT DETAILS
Jiangxi Troila Data Technology Co., Ltd.
 
JIANGXI TROILA DATA TECHNOLOGY CO., LTD. ISSUED AWARDS
Data Center Name
Location
Awards
Troila Jiangxi Cloud Data Center
Fuzhou, China